V/v đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

V/v đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Số kí hiệu Số: 27/PGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 24/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Người ký Khác

Nội dung

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS
 
         Thực hiện Công văn số 90/SGDĐT-TCCB ngày 23/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên theo các điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng chức dạnh nghề nghiệp (quy định tại các Thông tư số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Liên bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ), Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường thực hiện những nội dung sau:
I. Các lớp bồi dưỡng
1. Bậc học mầm non
a) Lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để xét thăng hạng giáo viên mầm non từ hạng IV lên hạng III)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số V.07.02.06);
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non trở lên.
b) Lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.05);
- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm mầm non trở lên.
2. Cấp Tiểu học
a) Lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số V.07.03.09;
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tiểu học hoặc Cao đẳng Sư phạm trở lên, các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy;
b) Lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đang giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.08;
- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiểu học trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên, các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy.
3. Cấp THCS
a) Lớp bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở hạng I (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đạng giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.11;
- Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
b) Lớp bồi dưỡng giáo viên Trung học  cơ sở hạng II (nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để thi/xét thăng hạng giáo viên Trung học cơ sở hạng III lên hạng II)
Điều kiện đăng ký:
- Hiện tại đạng giữ ngạch lương Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.12;
- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.
Lưu ý: Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên để thi/xét thăng hạng chức dạnh nghề nghiệp theo quy định phải qua lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
II. Địa điểm tổ chức, thời gian, kinh phí bồi dưỡng
1. Địa điểm tổ chức: Trung tâm tỉnh liên kết với các cơ sở bồi dưỡng mở tại Trung tâm tỉnh hoặc tại các trường THPT đủ điều kiện tổ chức lớp. Tùy theo số lượng người học, Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm tỉnh phối hợp với các Trường THPT lựa chọn địa điểm mở lớp phù hợp, thuận lợi cho người học.
2. Thời gian bồi dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (240 tiết, học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần; dự kiến khai giảng vào tháng 2/2018)
3. Kinh phí: Kinh phí do học viên tự đóng góp theo mức thu quy định của các cơ sở bồi dưỡng (từ 2,5 đến 2,7 triệu đồng/học viên/khóa học).
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên để cán bộ giáo viên có nhu cầu đăng ký bồi dưỡng. Danh sách đăng ký các trường tổng hợp (theo mẫu đính kèm) bản cứng có dấu gửi về Phòng (qua Ông Phan Đình Hòa) và gửi qua email hoahiengd@gmail.com trước ngày 01/02/2018./.
 

Nơi nhận:                
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;                         
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCB.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
Trịnh Hồng Mạnh
 

 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số: 81/PGDĐT 01/03/2018 Về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho Giải bóng chuyền nữ Ngành Giáo dục năm 2018
Số: 15 /PGD -TĐKT 12/01/2018 V/v Hướng dẫn công tác bình xét
thi đua học kì I năm học 2017-2018
Số: 289 /PGDĐT-PCGD 09/10/2017 V/v Kiểm tra PCGD, XMC năm 2017
Số:16 /CT-LĐLĐ 05/10/2017 Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Đức Thọ về việc chuẩn bị cho Đại hội công đoàn huyện Đức Thọ lần thứ XIII, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2017),
Số: 1702/ BCĐ-PCGD, XMC 11/09/2017 V/v hướng dẫn một số nội dung
công tác PCGD-XMC
Số: 277 /PGDĐT 04/10/2017 V/v hướng dẫn cập nhật thông tin vào phần mềm Epmis
PGDĐT -MN 14/08/2017 V/v Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè 2017
Số: 323/CV-BVSTBPN 17/04/2017 Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các trường thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Số: 119 /PGDĐT-THCS 15/04/2017 V/v thực hiện công tác kiểm định chất lượng, kiểm tra nội bộ và quy chế công khai ở các trường học trong huyện
Số: 124 /PGDĐT 20/04/2017 V/v kiểm tra, đánh giá xanh – sạch – đẹp các trường MN, TH, THCS
Số:630/BGDĐT-NGCBQLGD 16/02/2012 V/v hướng dẫn đánh giá,
xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX
Số: 3619/BGDĐT-NGCBQLGD 02/06/2011 V/v Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số
17/2011/TT-BGDĐT
Số: 159/PGDĐT 15/05/2017 V/v hướng dẫn cập nhật dữ liệu PCGDMN TE5T thời điểm tháng 5/2017
Số: 60 /CV-CĐGD 13/05/2017 Hướng dẫn họp tổng kết
cụm thi đua công đoàn, năm học 2016 - 2017
Số: 122 /PGDĐT 17/04/2017 Thực hiện công văn số 351/SGDĐT-VP ngày ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà tĩnh về việc giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu;
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay161
  • Tháng hiện tại2,581
  • Tổng lượt truy cập461,039
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây