HƯỚNG DẪN Ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không”, công tác đảm bảo trật tự ATGT và thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông” năm 2018

HƯỚNG DẪN
Ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không”, công tác đảm bảo trật tự ATGT và thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông” năm 2018

Số kí hiệu Số: 01/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 28/02/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành UBND Huyện
Người ký Khác

Nội dung

HƯỚNG DẪN
Ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không”, công tác đảm bảo trật tự ATGT và thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông” năm 2018
 
Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn Ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không”, công tác đảm bảo trật tự ATGT và thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông” năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không”, công tác đảm bảo trật tự ATGT và thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông” năm 2018 cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN KÝ CAM KẾT
1. Đối tượng ký cam kết
- Các CĐCS ký cam kết với LĐLĐ huyện.
- Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ký cam kết với Thủ trưởng và BCH Công đoàn.
- Đối với những đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đề nghị chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức ký kết cho tất cả người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.
2. Nội dung ký cam kết
- Cam kết giữa Công đoàn cơ sở với Liên đoàn Lao động huyện: Nội dung ký kết theo mẫu gửi kèm (Phụ lục 1).
- Cam kết giữa cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với Thủ trưởng và BCH Công đoàn cơ sở của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Trên cơ sở nội dung tại (Phụ lục 2), BCH CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng nội dung các điều khoản ký cam kết phù hợp với điều kiện, đặc thù đơn vị mình.
3. Thời gian tổ chức ký cam kết
- Đối với CĐCS ký kết với LĐLĐ huyện hoàn thành trước ngày 10/03/2018.
- Đối với cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành trước ngày 15/03/2018.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động huyện        
- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức ký cam kết; sau ký kết báo cáo kết quả, danh sách các đơn vị ký kết về LĐLĐ huyện.  
- Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, giám sát các Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện cam kết.
- Tổng hợp kết quả ký cam kết, báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh.
3. Công đoàn cơ sở
- Các Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp tổ chức ký cam kết đến từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
- Quy trình chuẩn bị, tổ chức ký cam kết:
+ Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng nội dung ký kết (Phụ lục 2).
+ Ban Chấp hành CĐCS tham mưu, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không”, công tác đảm bảo trật tự ATGT và thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông” năm 2018 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đơn vị mình.  
+ Kết thúc ký cam kết, Ban Chấp hành CĐCS hoàn thành danh sách những người đã ký cam kết (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn). Toàn bộ bản cam kết đã ký và danh sách những người ký cam kết được lưu giữ tại CĐCS để theo dõi và làm căn cứ xét thi đua cuối năm. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém để khắc phục; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.     
+ Gửi 02 bản Danh sách cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ký cam kết có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn (01 bản lưu ở huyện, 01 bản gửi về LĐLĐ tỉnh) và 01 bản ký cam kết giữa CĐCS với LĐLĐ huyện (Phụ lục 1) về LĐLĐ huyện trước ngày 20/3/2018.
Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các CĐCS trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong qua trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ánh về LĐLĐ huyện để được hướng dẫn./.
 

Nơi nhận:
- TT LĐLĐ tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- Trực Ban ATGT huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                 Đào Thị Thu Thủy
 


 

XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay124
  • Tháng hiện tại2,544
  • Tổng lượt truy cập461,002
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây